Vizyon ve Değerler

Türkiye ekonomisinin dinamik, proaktif ve sosyokültürel yapısına göre geliştirilen LEAP Çalışan Destek Programı, çalışanlara doğrudan temas ederek onların sorunlarına ilk elden çözüm bulmayı ve hayatlarını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Verimli işyerlerinin ancak mutlu çalışanlarla sağlanabileceği düşüncesinden hareketle oluşturulan LEAP ile çalışan hayatının her anında yardım ve danışmanlık hizmeti sunuyor.

LEAP vizyonunu oluşturan unsurlar

  • Gizlilik prensibine ve etik ilkelere bağlı kalmak, güvenilir olmak
  • Etkili ve hızlı aksiyon alan bir organizasyon yapısı oluşturmak
  • Kurum ihtiyaçlarını belirlemek ve bilimsel veriler zemininde çözüm ortağı olmak
  • Global standart ve trendlerin uygulayıcısı olmak
  • Sosyal sorumluluk projeleri yürütmek ve bu alanlarda aktif görevler almak

Pozitif ve yapıcı kurum kültürüne sahip LEAP, öğrenmeye açık iş anlayışı ile kendisi geliştirerek dinamik yapısını koruyor.

LEAP başarısının en önemli belirleyicisi olan gizlilik kavramı, tüm kadronun özen gösterdiği unsurların başında geliyor. Tarafsız bir kurum tarafından denetlenen LEAP, etik ilkeler doğrultusunda çalışan mahremiyetinin korunmasına dikkat ediyor.

Düzenli olarak hazırlanan hizmet raporları, kurumun İnsan Kaynakları Departmanı ile paylaşılıyor. Hizmet içeriğine ilişkin detaylı verilerin bulunduğu raporda, kurum ihtiyaçları belirlenerek kuruma özel aksiyon önerileri ve tavsiyeler yer alıyor.