Uyku Sağlığı Programı


Araştırmalar, toplumun %90’ının hayatının bir döneminde uykusuzluk yaşadığını, 1/3’ünün ise kronik uykusuzluk problemi ile karşı karşıya kaldığını gösteriyor. Çalışanların ise %23’ünde uyku sorunlarından dolayı iş verimliliğinde azalma meydana gelirken, hata ve kaza oranlarında ciddi bir artışa sebep oluyor.

Sağlıklı uyku süreçleri, kişinin her alanda işlevselliğine katkı sağlar. Uyku sorunları söz konusu olduğunda, iş ve sosyal yaşamda verim azalır. Uyku sağlığı danışmanlığı, çalışanların uyku süreçlerini anlamalarını, olası bozuklukları fark etmelerini ve tedaviye yönelmelerini sağlamayı hedefler.

Uzmanlarımız, çalışanların uyku davranışlarını analiz eder, uyku bozukluğu olan (uykusuzluk, uyku apnesi, huzursuz bacak sendromu vb.) çalışanları bilgilendirir ve tedavi ile ilgili danışmanlık verir.

Ayrıca, kişiye özgü uyku-uyanıklık kodlarının (UUK) saptanarak, özel meslek gruplarına ve vardiyalı çalışan personele yönelik, hata ve kazaları en aza indirmeyi ve verimliliği artırmayı sağlayacak özel çalışma programları yapılandırılır.

Danışmanlık aşağıdaki hizmetleri kapsar:

  • Uyku sorunlarının değerlendirilmesi
  • Uyku düzenlerinin analizi
  • Kişiye özgü uyku/uyanıklık kodlarının (UUK) saptanması
  • Etkin uyku prensip ve alışkanlıklarının edinilmesine yönelik eğitim ve danışmanlık
  • Uyku bozukluklarıyla ilgili  (uykusuzluk, uyku apnesi, huzursuz bacak sendromu vb.) değerlendirme, bilgilendirme ve yönlendirme hizmetleri

Çalışanlara telefon aracılığı ile 7 gün 24 saat verilen bu hizmet de, limitsiz sayıda arama için açıktır. Yapılan değerlendirme sonrasında uyku sorununun psikolojik boyutunun olduğu düşünülen durumlarda kurum çalışanı veya yakını yüz yüze psikolojik danışmanlık servisinden yaralanmak üzere randevu verilerek yönlendirilir.

Uyku Sağlığı Danışmanlığı, Çalışan Destek Programı kapsamındadır.