Stres Yönetimi Danışmanlığı


Stres yönetimi danışmanlığı, çalışanların stres kaynaklarını anlamalarını ve etkili çözüm yolları geliştirerek stresle baş etmelerini hedefler. Stres kaynakları, kişinin iş yükümlülükleri ve iş ortamıyla ilgili olabileceği gibi,  iş dışındaki yaşantısıyla da bağlantılı olabilir.

Yapılan bilimsel araştırmalara göre, stres ve sonucunda ortaya çıkan kaygı, depresyon gibi ruhsal sorunlar nedeniyle kişi başı yılda yaklaşık 25 iş gününe eşdeğer oranda verimlilik kaybı yaşanıyor.  Uzmanlarımız, öncelikle stres kaynaklarını tespit eder ve programın ileriki aşamalarında çalışanın stresle baş etme becerileri edinmesini sağlar.

Ayrıca

  • Kişisel stres semptom profili oluşturulması
  • Stres kaynaklarının tespiti
  • Kapsamlı bilgilendirme
  • Stresle baş etme yöntemlerinin öğrenilmesi
  • Stresle baş etme becerilerinin edinilmesi sürecine destek olur.

Telefon aracılığı ile verilen bu hizmet 7/24 ve 365 gün limitsiz sayıda arama için açıktır. Gerekli görülen durumlarda çalışan veya yakını, yüz yüze psikolojik danışmanlık servisinden yararlanmak üzere randevu verilerek yönlendirilir.

Stres Yönetimi Danışmanlığı, Çalışan Destek Programı kapsamındadır.