Raporlama


Üç aylık periyodlarla, çalışanların hangi konularda destek aldığına yönelik detaylı, istatistiki bilgiler kurum yetkililerine raporlanır. Yıl boyu yapılan raporlamalar ve toplantılarla sorunların tespiti ve çözümü konusunda İK yönetimine destek verilir.,

Hizmet sürecinde, kantitatif ve kalitatif veriler bazında hazırlanan kurumsal raporlar, düzenli olarak İnsan Kaynakları departmanlarına sunulur.

Kurumsal Raporların İçeriği şu başlıklardan oluşur:

  • Sorunların genel dağılımı
  • Çalışanlara verilen hizmetlerin türü ve adedi
  • Seansların dağılımı
  • Ortalama seans sayısı
  • Kriz yönetimi, travma ve CISD sayısı, konuları ve sonuçları
  • Yoğunlukla karşılaşılan konularda bölge, alan, kademelerin ve ihtiyaçların belirlenmesi
  • Trend analizleri
  • Konulara bağlı olarak aksiyon önerileri

Raporlama hizmeti, Çalışan Destek Programı kapsamındadır.