Psikolojik Danışmanlık

Çalışanın kendini tanıması, yaşadığı sorunları tanımlaması, yeteneklerinin farkına varması, iş ve özel yaşamında çevresi ile sağlıklı bir ilişki yürütebilmesi için psikolog desteği ile şekillenen profesyonel bir yardım sürecidir.

 

Çalışan Destek Programı’nın ana hareket noktası olan psikolojik danışmanlık hizmetinin içeriği, çalışana özel olarak şekillenir. Uzman psikologlarımız, iş-özel yaşam dengesi, özel yaşamdaki sorunların iş performansını etkilemesi (ÖY-İ etkisi) ve iş yaşamındaki zorlanma veya sorunların özel yaşam ve aile hayatındaki etkisi (İ-ÖY etkisi) konularında danışmanlık verir. Çalışanın karar almasına, problemlerini tanımlamasına, bağımlılıklarından kurtulmasına, sosyal problemlerini çözmesine yardım eder.

Özel yaşamla ilgili psikolojik danışmanlık alanları

 • Duygusal sağlık
 • Öfke kontrolü
 • Özgüven eksikliği
 • Özel yaşamdaki değişime uyum
 • Özel yaşamda ilişki sorunları
 • Depresyon
 • Kaygı
 • Panik atak
 • Sosyal fobi
 • Kayıp ve yas
 • Alkol ve madde kullanımı
 • Psikosomatik sorunlar

İş yaşamıyla ilgili psikolojik danışmanlık alanları

 • İş-özel yaşam dengesi desteği
 • İşte zorlanma ve stresle etkin baş etme
 • Tükenmişlik sendromu
 • Performans kaygısı
 • İş yaşamında ilişki sorunları
 • İş yaşamında özgüven eksikliği ve sosyal fobi
 • İş yaşamında öfke kontrolü
 • İş yaşamında değişime uyum
 • İş yaşamında etkili iletişim
 • Mobbing

Psikolojik Danışmanlık, Çalışan Destek Programı kapsamındadır.