Mevzuat Danışmanlığı

Uzmanlarımız, çalışanların üzerinde baskı yaratan hukuki sorunlarla ilgili, yürürlükte olan mevzuat ve prosedürler hakkında telefonla bilgilendirme hizmeti sunar.

Mevzuat danışmanlığı kapsamına giren konular;

  • Boşanma
  • Ev sahibi ile kiracı sorunlarıyla ilgili haklar
  • Veraset ve intikalle ilgili haklar
  • Borç ve alacak gibi konularda prosedürlerle ilgili bilgilendirme

Mevzuat danışmanlığı hizmeti, çalışanlar için herhangi bir doküman hazırlanması ve/veya yasal işlemlerinin çalışan adına ifa/ikmali, dokümanların incelenmesi, hukuki mütalaa verilmesi ve benzeri iş, işlem ve faaliyetleri kapsamamaktadır.

Sözkonusu hizmet 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’na uygun olarak verilmektedir.

Mevzuat Danışmanlığı, Çalışan Destek Programı kapsamındadır.