LEAP Akademi


Algı, duygu, düşünme, karar verme, davranış ile ilgili olarak 2000’li yıllarda yapılan beyin araştırmaları, ruhbilim alanında bir çok ‘doğru bildiğimiz yanlış’ üretti. Bu nedenle bugün bilimsel gelişmeleri takip etmek, düne göre çok daha önem kazandı.

LEAP Akademi, yukarıda belirtilen ihtiyaçtan hareketle, uzun yıllara dayanan birçok ulusal ve 300’den fazla uluslararası eğitim, seminer ve workshop tecrübesi temelinde kurulmuştur. LEAP Akademi, ulusal ve uluslararası eğitimcilerin de katkısıyla iş dünyasında algı, düşünme, motivasyon, ilişki, davranış, karar verme süreçleri, duygusal sağlık alanında eğitim çalışmaları uygular.

LEAP Akademi’nin temel hedefi, bilimsel gelişmelerin, global mükemmel uygulamaların, en hızlı ve en yetkin şekilde ülkemiz ekonomisindeki uygulamalara yansıması ve katma değer yaratmasıdır.

LEAP Akademi, kendi eğitimcilerinin yanı sıra, ulusal ve uluslararası eğitimcilerinin de katkısıyla, iş dünyasında algı, düşünme, motivasyon, ilişki, davranış, karar verme süreçleri, stres, kaygı ve öfke yönetimi, duygusal sağlık, iş-özel yaşam dengesi ve ebeveyn tutumları gibi konularda eğitim çalışmaları düzenler.

LEAP bünyesindeki Araştırma ve Değerlendirme Birimi ise, iş dünyasına ve kurumlara bilimsel yöntemlere dayalı sağlıklı ölçümler ve analizler sunmak amacıyla kurulmuştur. Hizmet sürecinde oluşan kantitatif ve kalitatif veriler bazında hazırlanan kurumsal raporlar, düzenli olarak İnsan Kaynakları Departmanları ile paylaşılır.

İnsan Kaynakları Departmanları ile yapılan görüşmelerden ve hazırlanan raporlardan elde edilen sonuçlar dikkate alınarak kurumun ihtiyaçları belirlenir. Bunlara ek olarak, yapılan anketler ile çalışanların talepleri tespit edilir. Tüm veriler ışığında eğitim çalışmaları hazırlanır. LEAP ekibi, psikoloji alanında sahip olduğu bilgi birikimini ve tecrübeyi kuruma aktararak, çözüm önerilerinde bulunur.

Ayrıca uzman klinik psikologların kurumu ziyaret ederek düzenlediği toplantılar aracılığı ile çalışanlara ulaşılır.