Endüstri Psikolojisi

Endüstri psikolojisi
Kurumlardaki İnsan Kaynakları uygulamalarını ve bu uygulamalarda, çalışanların bireysel ya da örgütsel tutumlarını, motivasyonlarını, kurumun kültürünü ve grup dinamiklerini bilimsel araştırmalar ışığında kapsamlı şekilde inceler.

Kurumları hedeflerini hayata geçirmeye uygun, çalışanların beklentilerine cevap veren ve çalışanlar arasında pozitif etkileşimin hakim olduğu ortamlar haline getirmeyi amaçlar.

İnsan Kaynakları Uygulamaları

  • İş analizi ve iş tanımlarının hazırlanması ya da güncellenmesi
  • İşe alım, eğitim ve performans değerlendirme sisteminin oluşturulması ya da mevcut sistemlerin süreçler kapsamında analizi ve iyileştirilmesi

Örgütsel Davranışlar

  • Çalışanların tutumları, çalışan memnuniyeti, işe katılım ve motivasyon araştırmaları ve projeleri
  • Çalışanlar arasındaki olumsuz etkileşimlerin azaltılmasını hedefleyen projeler
  • Kurum kültürü ve kurum içi liderlik analizi
  • Kurumsal yapı değişikliği süreçlerinde çalışan psikolojisi
  • İş-yaşam dengesi konusunda çalışanlara destek olabilmek için kurumsal çözümler
  • İşte eşitlik prensipleri çerçevesinde belli gruplara (örneğin; kadın çalışanlar) yönelik özel programların geliştirilmesi

Endüstri Psikolojisi Danışmanlığı, Çalışan Destek Programı kapsamındadır.