Çalışanına Değer Vermek ve Verimlilik


Her geçen gün artan ulusal ve global rekabet, şirketlerin kaynaklarını en verimli şekilde kullanmalarını gerektiriyor. Günümüz iş yaşamında profesyonel yöneticilerin en önemli başarı kriteri, verimliliği ve rekabet gücünü artırmaktır. Bu nedenle, yöneticiler, organizasyonlarında verimliliği ve rekabet gücünü etkileyen her alana dokunmak isterler. Çalışan verimliliğini etkileyen, ancak doğrudan erişmenin kolay olmadığı alanlar vardır. Bunların başında, çalışanların yaşadıkları kişisel ve ailevi sorunlardan kaynaklanan zorlanmalar gelir.

Yapılan araştırmalar çalışanların yarısına yakınının (% 47) baş etmekte yetersiz kaldığı sorunlar yaşadığını göstermiştir. Çalışanların baş etmekte yetersiz kaldığı sorunlar, işe devamsızlık (absenteeism) ve düşük verimli devamlılık sebebiyle % 20 ila % 45 arasında verimlilik kaybına yol açar. Sorunlardan aynaklanan konsantrasyon eksikliğinin, uykusuzluğun hata ve kaza oranlarını ciddi olarak artırdığı bilinmektedir. Yapılan araştırmalar işten ayrılmaların % 65’inin baş edilememiş psikolojik ve ailevi problemlerin neticesinde gerçekleştiğini göstermektedir. Hesaplanabilir maliyetlerin yanında, kayıp iş gücünü telafi eden yönetici ve personelin iş yükünün diğer çalışanlar üzerinde oluşan olumsuz etkileri, müşteri memnuniyetsizliğinden kaynaklanan zararlar gibi hesaplanması zor ya da mümkün olmayan etkiler de vardır.

Günümüz iş hayatında insan gücü ve performansı şirketlerin en önemli sermayesidir. Çalışanların performansını belirleyen bilgi ve becerilerin yanında en önemli parametreler; motivasyon, sağlıklı karar verme becerileri, konsantrasyon, duygusal sağlık, ekip ve müşterilerle pozitif iletişimdir. Gelişen Türk ekonomisinin hem iç hem de uluslararası piyasada sürdürülebilir başarı ve rekabet gücüne ulaşması için, insana değer veren, aynı zamanda ekonomiye katkıda bulunan çözümler kaçınılmazdır.

Çalışan verimliliğini ve kurumların rekabet gücünü artıran; çalışan yaşam kalitesine önemli katkıda bulunan araç Çalışan Destek Programıdır. ABD Fortune’nun %90’ı tarafından kullanılan bu program Avrupa, Avustralya ve Asya’da yaygın olarak kullanılmakta, ekonomiye ciddi bir katkıda bulunmaktadır. Bu alanda Türk ekonomisinde ve çalışanında oluşabilecek fırsat eşitsizliğini gidermek üzere LEAP ailesi olarak ruh sağlığı, sağlık ve kurumsal hizmetler alanındaki 26 yıllık profesyonel ve bilimsel birikimimizi, LEAP Çalışan Destek Programı’yla Türk ekonomisinin hizmetine sunuyoruz.

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu Başkanı