Çalışan Destek Programı Nedir?

Çalışan Destek Programı; başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere pek çok gelişmiş ülkede yaklaşık 30 senedir yaygın olarak kullanılan, çalışanların yaşam kalitesini ve verimliliğini artırmaya yönelik geniş kapsamlı, 7 gün 24 saat rehberlik hizmeti sunan bir destek programıdır. Çalışanların iş ve özel hayatta karşılaştıkları sorunları anlamak ve üstesinden gelmek için hizmet veren Çalışan Destek Programı, yarattığı performans artışı ile kurumlara katma değer sağlar.

Çalışan Destek Programı, bahsedilen tüm hizmetleri kapsayan bütünleşik bir uygulamadır. Her bir hizmet, programı oluşturan yapının bir parçasıdır. Program, çalışanlara sunduğu hizmetlerin yanı sıra, kurumların hedeflerine uygun, beklentilerini karşılayacak ve pozitif geri bildirim sağlayacak uygulamaları da içerir. Söz konusu hizmet paketi; çalışanların yaşam kalitesini yükseltirken kurumlara da çözüm ortaklığı sunar.

Leap Çalışan Destek Programı, çalışanların performans ve verimliliklerini üst düzeyde tutmalarını sağlar. Bu sayede, işten ayrılmalar ve iş kazalarında büyük oranda azalma görülürken, çalışan memnuniyeti ve kuruma bağlılık önemli ölçüde artar.

 

ÇALIŞANLARA YÖNELİK HİZMETLER

Psikolojik danışmanlık hizmeti ile çalışanlar, duygusal ve zihinsel konularda rahatça destek alabilir. Söz konusu destek, gerektiğinde ve/veya istendiğinde yüz yüze görüşme olarak devam edebilir.

Tıbbi danışmanlık hizmeti kapsamında görev yapan aile hekimi ve çocuk doktorları, çalışan ve aile bireylerinin ani gelişen ya da süregelen her türlü sağlık sorunu ile 7/24 ilgilenir.

Evlilik, aile, çocuk ve ergen danışmanlıkları ile çalışanların aile yaşamında karşılaştıkları problemlerin çözümüne yardım edilir.

Anne ve bebek programı ile uzman klinik psikologlar, bebek hemşiresi ve emzirme danışmanları, beslenme uzmanı ve diyetisyenler; bebek bakımında ve bu süreçte karşılaşılacak zorluklar sırasında annelere destek verir.

Hukuki, mali ve mevzuat danışmanlığı ile çalışanın karşısına çıkan teknik konular için rehberlik hizmeti verilir. Mali müşavir ve avukatlar, bu konular kapsamında çalışanlara yol gösterir.

Eğitim danışmanlığı ile çalışanlar, kendileri ya da aile bireyleri için yurtiçi/yurtdışı eğitim olanaklarını öğrenebilir, başvuru sürecinde birebir destek alabilir.

Wellness programı kapsamında; beslenme, egzersiz, uyku sağlığı, stres yönetimi ve ergonomi konularında sunulan uzman görüşleri, çalışanların sağlıklı ve mutlu olmalarına yardım eder.

Concierge danışmanlığı ile yol tarifi, uçak bileti, etkinlikler, tatil organizasyonu gibi bilgi edinme ve rezervasyon ihtiyaçlarına cevap verilir.

 

KURUMLARA YÖNELİK HİZMETLER

Psikososyal risk yönetimi ile gelişim ve büyüme sürecinde bireyselden kurumsala her seviyenin olumsuz etkilenmesini önleyici çözümler üretilir. Bunun yanı sıra, kurum içi değişkenlerin yapıya etkileri incelenip gelişmeler takip edilerek kuruma iyileştirme çalışmaları önerilir ve başarı devamlılığı sağlanır.

Travma ve kriz yönetimi hizmeti ile kurumların olağanüstü ve sıra dışı durumları yönetmesine yardımcı olunur.

Raporlama ile üç aylık periyodlarla, çalışanların hangi konularda destek aldığına yönelik detaylı, istatistiki bilgiler kurum yetkililerine raporlanır. Yıl boyu yapılan raporlamalar ve toplantılarla sorunların tespiti ve çözümü konusunda İnsan Kaynakları Yönetimi’ne destek verilir.

LEAP Akademi kapsamında kendi eğitimcilerinin yanı sıra, ulusal ve uluslararası eğitimcilerinin de katkısıyla, stres, kaygı ve öfke yönetimi, duygusal sağlık, iş-özel yaşam dengesi ve ebeveyn tutumları gibi konularda kuruma özel, çalışanlara ve İnsan Kaynakları Departmanı’na yönelik eğitim çalışmaları düzenlenir.