Beslenme ve Diyet

Sağlıklı beslenme ve egzersiz ile sağlıklı yaşamı, şirket kültürünün bir parçası yaparak, çalışanların bilinçlendirilmesini ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesini hedefleyen hizmet, beslenme şeklinin bir yaşam biçimine dönüşmesini sağlayacak unsurları içerir.

Beslenme ve diyet danışmanlığında, iş stresi ve yoğun çalışma temposunun yan etkilerinin sağlıklı beslenme ile hafifletilmesi, sağlıklı bireylerin daha yüksek verimlilik ile çalışması, işe ve çalışma ortamına daha pozitif katkı sağlaması amaçlanır. Bu kapsamında tüm çalışanlar uzman beslenme danışmanları ve diyetisyenlere telefon aracılığıyla ulaşır, beslenme ile ilgili sorularını yöneltir.

 Prof. Dr. Mehmet Temel Yılmaz danışmanlığında yürütülen bu programda çalışanların sağlık durumu aşağıdaki kriterlerde değerlendirilir:

  • Ölçümler
  • Kolesterol ve diyabet riski
  • Kardiyovasküler risk değerlendirmesi
  • Yaşam biçimi değerlendirmesi

Beslenme ve Diyet Danışmanlığı aşağıdaki hizmetleri kapsar:

  • Sağlık durumu değerlendirmesi
  • Beslenme programı önerileri
  • Diyetisyen ağı
  • Sigarayı bırakma

Beslenme ve Diyet Danışmanlığı, Çalışan Destek Programı kapsamındadır.