Psikososyal Risk Yönetimi

Psikososyal Risk Yönetimi
Kurumlar içindeki yapı, yetkiler, çalışanların motivasyonları, işlerin içeriği…
Bunlardan birinin olumsuz anlamda değişkenlik göstermesi, kurumun uzun vadede verimliliğini etkileyecek bir soruna sebep olabilir. Bu değişkenlerin derinlemesine incelenmesi, iyileştirme çalışmalarının yapılması ve sonuçlarının da takip edilmesi gerekir. Tıpkı, ‘başarılı’ dediğimiz her işte yapıldığı gibi…

LEAP, hedeflerine uygun bir kurum yapısı için mutlaka, psikososyal faktörleri göz önünde bulundurarak yola koyulur. Bireyselden kurumsala kadar her seviyenin, gelişim ve büyüme sürecinde olumsuz etkilenmesini engelleyecek çözümler üretir.

Psikososyal Faktörler

 • İşin içeriği
 • Organizasyon yapısı ve yönetim
 • Çalışanların yetkinlikleri ve ihtiyaçları
 • Çevresel faktörler
 • Bu faktörler arasındaki her türlü etkileşim

Psikososyal Risk

Psikososyal faktörlerin çalışanların ruh ve beden sağlığı üzerinde oluşturdukları, kurumlara zarar verme, olasılığı yüksek olan risklerden sadece birkaçı…

 • İşin içeriğinin monotonluğu, yetki belirsizliği,
 • İş yükünün ve zaman baskısının ağır olması
 • Mevcut araçların ve ekipmanın yetersizliği
 • Kişilerarası ilişkilerdeki sorunlar, istismar ve mobbing
 • İnsan Kaynakları süreçlerinin yanı sıra yetki ve rollerdeki belirsizlikler
 • Kurumsal krizlerin süren etkileri

Psikososyal Risk Yönetimi Süreci

 • Sorun ve risk faktörlerinin analizi
 • Aksiyon planı geliştirme
 • Müdahale ve kontrol
 • Eğitim programları
 • Kurumsal değişim ya da yeniden yapılanma
 • Yeni sistem önerileri
 • Değerlendirme
 • Olumlu gelişmelerin sürdürülebilirliği için atılması gereken adımların ve olası yeni müdahale alanlarının belirlenmesi
 • Kurumsal öğrenme ve gelişim
 • Kurum kültürünün benimsenmesi ve analizi
 • Müdahale sonrası önleme ve kalıcı koruma planlarının geliştirilmesi

Psikososyal Risk Yönetimi, Çalışan Destek Programı kapsamındadır.