Neden Çalışan Destek Programı (EAP)?

Her geçen gün artan ulusal ve global rekabet, kurumların kaynaklarını en verimli şekilde kullanmalarını gerektiriyor. Günümüz iş yaşamında profesyonel yöneticilerin en önemli başarı kriteri, verimliliği ve rekabet gücünü artırmak olduğu için, bu unsurları etkileyen her alana dokunmak istiyor.

Çalışanların  Verimliliği

Çalışanların yaşadıkları kişisel ve ailevi sorunlardan kaynaklanan zorlanmalar, verimliliği etkileyen en önemli unsur olarak görülüyor. Bir yandan günden güne karmaşık hale gelen ve zorlaşan yaşam koşulları, diğer yandan iş yaşamında artan rekabet ortamının getirdiği stres; iş ve özel yaşam dengesi üzerinde önemli bir baskıya neden oluyor.

Yapılan araştırmalar, çalışanların yarısına yakınının (%47) baş etmekte yetersiz kaldığı sorunlar yaşadığını gösteriyor. Bu durum, işe devamsızlık (absenteeism) ve düşük verimli devamlılık (presenteism) sebebiyle, %20 ile %45 arasında verimlilik kaybına yol açıyor. (Europaeische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz, Arbeitsplatz, 2011) Başka bir araştırma ise, son dakikada arayıp işe gelmeyen çalışanların %35’i hastalık, %65î ise kişisel, ailevi veya psikolojik sorunları olduğunu belirttiğini gösteriyor. (CCH Unscheduled Absenteeism Survey, 2006)

Çocuklarıyla ilgili konular, çalışanların üçte birinin, iş zamanını etkin bir şekilde kullanmasını engelliyor. Sorunlardan kaynaklanan konsantrasyon eksikliğinin, uykusuzluğun hata ve kaza oranlarını ciddi olarak artırdığı da biliniyor.

Görünen ve hesaplanabilir maliyetlerin yanında, kayıp iş gücünü telafi eden yönetici ve personelin iş yükünün artışı, müşteri memnuniyetsizliğinden kaynaklanan zararlar gibi hesaplanması zor ya da mümkün olmayan etkiler de görülüyor.

Çalışan Bağlılığı

Gelişen ekonomilerdeki kaliteli iş gücü pazarının gün geçtikçe daralması, ‘çalışan bağlılığı’ kavramının giderek daha fazla önem kazanmasına neden oluyor. Yapılan araştırmalar, işten ayrılmaların %65’inin psikolojik ve ailevi problemlerden kaynaklandığını gösteriyor.

Yatırımın Ölçülebilir Geri Dönüşü

Çalışan Destek Programı’nın çalışan verimliliğini arttırması suretiyle, yapılan yatırımın 5 ile 16 katı arasında geri dönüş sağladığı görülüyor.

EAP hizmetini kullanan çalışanlarda verimlilikte %43′e varan iyileşme görülüyor. (National Business Group on Health, 2008)

Plansız bir şekilde işe gitmeme oranlarında %50, iş kazaları ve hatalarda %70, işten ayrılmalar ve yeni iş arayışlarında ise %35′ten fazla azalma görüldüğü tespit ediliyor. (USFederal Occupational Health, 2007)

Çalışan verimliliği ve kurumların rekabet gücünü artıran; çalışanın yaşam kalitesine önemli katkıda bulunan Çalışan Destek Programı, en kapsamlı ve etkin araç olarak tüm dünyada kullanılıyor. ABD’de Fortune 500’ün %90’ı tarafından kullanılan EAP; Avrupa, Avustralya ve Asya’da yaygın olarak tercih ediliyor ve ekonomiye ciddi bir katkı sağlıyor.