Çalışan Destek Programı Kurumunuza Neler Kazandırır?


Çalışanlarınızın verimliliği büyük ölçüde artar.

Günümüzde, çalışanların işe gelememesi “devamsızlık”; kişisel, ailevi veya sağlık sorunlarından dolayı yetersiz kapasiteyle çalışması ise “niteliksiz devamlılık” olarak tanımlanıyor.

Çalışan Destek Programı, çalışanların iş, aile ve özel yaşamlarındaki sorunlarından kaynaklanan iş kayıplarının minimize edilmesini sağlar. Sıkıntıları azalan çalışanlar, işe daha fazla odaklanır, çalışanın ve dolayısıyla kurumun verimliliği büyük ölçüde yükselir.

Çalışanınızın, kurumunuza olan bağlılığı güçlenir.

Yapılan araştırmalar, işten ayrılmaların %65’inin psikolojik problemlerden kaynaklandığını gösteriyor. İş dünyasının sürdürülebilir başarı oranlarını alt üst eden bu durum, ‘çalışan bağlılığı’ kavramının gün geçtikçe daha fazla önem kazanmasına neden oluyor.

Çalışan Destek Programı sayesinde kurum, çalışanına özel rehberlik hizmeti sağlayarak ona değer verdiğini gösterir, böylece çalışanın güven ve bağlılık duygusu artar.

Yaptığınız yatırımın geri dönüşünü ölçebilirsiniz.

Yapılan araştırmalar, Çalışan Destek Programı’nın çalışan verimliliğini artırmasıyla, yapılan yatırımın 5 ile 16 katı arasında geri dönüş sağladığını gösteriyor.

Çalışan Destek Programı’nı kullanan çalışanlarda verimlilikte %43′e varan iyileşme görülüyor. (National Business Group on Health, 2008)

Plansız bir şekilde işe gitmeme oranlarında %50, iş kazaları ve hatalarda %70, işten ayrılmalar ve yeni iş arayışlarında ise %35′ten fazla azalma ölçülüyor. (USFederal Occupational Health, 2007)