Hakkımızda

YKB Prof. Dr.Tarık Yılmaz’ın Mesajı

Duygusal Sağlikla Verimlilik Ve Rekabetçi Avantaj

Her geçen gün artan ulusal ve global rekabet, şirketlerin kaynaklarını en verimli şekilde kullanmalarını gerektiriyor. Günümüz iş yaşamında profesyonel yöneticilerin en önemli başarı kriteri, verimliliği ve rekabet gücünü artırmaktır. Bu nedenle, yöneticiler, organizasyonlarında verimliliği ve rekabet gücünü etkileyen her alana dokunmak isterler. Çalışan verimliliğini etkileyen, ancak doğrudan erişmenin kolay olmadığı alanlar vardır. Bunların başında, çalışanların yaşadıkları kişisel ve ailevi sorunlardan kaynaklanan zorlanmalar gelir.

Yapılan araştırmalar çalışanların yarısına yakınının (% 47) baş etmekte yetersiz kaldığı sorunlar yaşadığını göstermiştir. Çalışanların baş etmekte yetersiz kaldığı sorunlar, işe devamsızlık (absenteeism) ve düşük verimli devamlılık sebebiyle % 20 ila % 45 arasında verimlilik kaybına yol açar. Sorunlardan aynaklanan konsantrasyon eksikliğinin, uykusuzluğun hata ve kaza oranlarını ciddi olarak artırdığı bilinmektedir. Yapılan araştırmalar işten ayrılmaların % 65’inin baş edilememiş psikolojik ve ailevi problemlerin neticesinde gerçekleştiğini göstermektedir. Hesaplanabilir maliyetlerin yanında, kayıp iş gücünü telafi eden yönetici ve personelin iş yükünün diğer çalışanlar üzerinde oluşan olumsuz etkileri, müşteri memnuniyetsizliğinden kaynaklanan zararlar gibi hesaplanması zor ya da mümkün olmayan etkiler de vardır.

Günümüz iş hayatında insan gücü ve performansı şirketlerin en önemli sermayesidir. Çalışanların performansını belirleyen bilgi ve becerilerin yanında en önemli parametreler; motivasyon, sağlıklı karar verme becerileri, konsantrasyon, duygusal sağlık, ekip ve müşterilerle pozitif iletişimdir. Gelişen Türk ekonomisinin hem iç hem de uluslararası piyasada sürdürülebilir başarı ve rekabet gücüne ulaşması için, insana değer veren, aynı zaman- da ekonomiye katkıda bulunan çözümler kaçınılmazdır.

Çalışan verimliliğini ve kurumların rekabet gücünü artıran; çalışan yaşam kalitesine önemli katkıda bulunan araç Çalışan Destek Programıdır. ABD Fortune’nun %90’ı tarafından kullanılan bu program Avrupa, Avustralya ve Asya’da yaygın olarak kullanılmakta, ekonomiye ciddi bir katkıda bulunmaktadır. Bu alanda Türk ekonomisinde ve çalışanında oluşabilecek fırsat eşitsizliğini gidermek üzere LEAP ailesi olarak ruh sağlığı, sağlık ve kurumsal hizmetler alanındaki 26 yıllık profesyonel ve bilimsel birikimimizi, LEAP Çalışan Destek Programı’yla Türk ekonomisinin hizmetine sunuyoruz.

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Tarik Yilmaz

Tarık Yılmaz CV

İstanbul Erkek Lisesi’nden mezun olduktan sonra Tıp eğitimini tamamlayan Yılmaz, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı unvanını aldı. İsviçre Basel Üniversitesi’ndeki çalışmalarına 1991 yılında başlayan Yılmaz’ın burada görev yaptığı süre içerisinde yürüttüğü görev ve sorumluluklardan bazıları şunlardır:

Basel Üniversitesi Krize Müdahale Merkezi Direktörlüğü: Her türlü bireysel, ilişkisel, ailevi ve iş hayatı ile ilgili akut psikolojik sorunlara, 7/24 ulaşılabilir uzmanların görev aldığı Krize Müdahale Merkezi, ayaktan tedavi, yataklı psikoterapi servisi, telefonla destek ve yönlendirme hizmeti sunmaktadır. 1992-2000 yılları arasında Prof. Yılmaz’ın direktörlüğünü yaptığı bu merkez (telefona destek alanlar hariç), 7500’den fazla birey, çift, aile, çalışan ve yöneticiye hizmet vermiştir.   Tüm bu süre içerisinde hizmet almış danışanlarla, hizmet kalitesini ölçmeye yönelik, düzenli yapılan anonim anket sonuçları, %90’ın üzerindeki memnuniyet oranının korunduğunu göstermiştir. Bunun yanı sıra bu süre içerisinde merkez, kapasitesini %100’den fazla artırmıştır.

Basel Üniversitesi Kültürel ve Ruh Sağlığı Bölüm Başkanlığı; Yılmaz, psikoloji ve psikiyatri alanında çalışanlarda kültürel yetkinliği artırmaya yönelik araştırmalar yapılmasına, eğitim ve seminerler verilmesine, bireysel ve grup terapilerinin kalite standartlarının yükseltilmesine öncülük etmiştir. İlki İsviçre’de gerçekleştirilen Uluslararası Kültürel Ruh Sağlığı Kongresi’nin başkanlığını yapmış, birçok bilimsel makale yazmış ve psikoterapide ‘kültüre duyarlı yeniden çerçeveleme’ tekniğini tanımlayıp bilimsel literatüre kazandırmıştır. İş dünyasında 41 farklı ülkedeki yönetici ve personel kadrosuyla çalışmalarını yürüten Prof. Yılmaz, İsviçre’de çeşitli endüstriyel sektörlerde hizmet veren Expatriatların kültürel entegrasyonuna danışmanlık yapmıştır.

İsviçre Basel Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanvekilliği Sosyal Psikiyatri ve Psikoloji Bölüm Başkanlığı, Basel Eyaleti Alkol ve Madde Bağımlılığı Vakfı Başkanlığı, Toplam Kalite Yönetimi Koordinatörlüğü,  Akut Psikiyatri Servisi Direktörlüğü, Anabilim Dalı İcra Kurulu Üyeliği, görevlerini sürdürdü. Bu süre içerisinde birçok ruh sağlığı hastalıkları uzmanı ve klinik psikolog yetiştirdi.

300’den fazla uluslararası konferans, eğitim ve seminer veren Prof. Yılmaz Heidelberg Üniversitesi, Zürih ETH (Teknik Üniversite), Hamburg Üniversitesi, Bern Üniversitesi, Zürih Üniversitesi, UCLA’de misafir öğretim üyesi veya konuk konuşmacı olarak ruh sağlığı, psikoloji ve psikoterapinin birçok alanında dersler ve eğitim seminerleri verdi. 2000 yılında İsviçre Federal Bilimsel Araştırmalar Fonu‘ndan araştırma bursu kazanan çeşitli kitap ve bilimsel makaleden oluşan eserleri, 100’ün üzerindeki bilimsel yayında kaynak olarak gösterildi.

Kadir Has Üniversitesi ve Bilim Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerinin yanı sıra, İsviçre’de Management ve New York’ta Executive Danışmanlık eğitimlerinde yer alan Yılmaz, ayrıca Standford Üniversitesi’nde liderlik psikolojisi alanında çalışmalarda da bulundu. Kurucusu olduğu, bireysel ve kurumlara hizmet veren psikoterapi merkezinin yanı sıra iş hayatında eğitim, değerlendirme, şirketlere yönelik lider gelişim programları yönetmekte ve lider yöneticilere danışmanlık yapmaktadır.

Sosyal Sorumluluk Projeleri:

İsviçre Basel Eyaleti Çokuluslu Alkol ve Madde Danışma Merkezi Vakıf Başkanlığı,

Farklı ülkelerden gelerek İsviçre’de ikamet eden göçmenlerin alkol ve madde bağımlığı tedavilerini yüksek standartta kendi dil ve kültürlerine duyarlı bir şekilde gerçekleştirmeyi amaçlayan bir vakıftır. Bunun yanında ruh sağlığı ve hastalıkları alanında çalışan psikiyatrist ve psikologlara kültürel yetkinlik eğitimleri ve süpervizyonları verir.

Basel Eyaleti Şiddeti Önleme Projesi,

İsviçre’de yaşayan göçmen kadınlar ve çocukların maruz kaldığı şiddeti önlemeye yönelik projede, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının, kadın ve çocuk sığınma evlerinin iyileştirilmesi, travma destek ve tedavilerinin yürütülmesine yönelik projelerde aktif şekilde rol almış ve danışmanlık yapmıştır.

Van Travma Sonrası Aile Danışma Merkezi Kurucu Başkanı,

Van depremi sonrası en uzun soluklu psikolojik desteği  ve danışmanlığı veren sivil toplum projesi olan Merkez, AÇEV liderliğinde PAYE ortaklığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın desteğiyle gerçekleştirildi. Projeyle binden fazla  travmaya maruz kalmış çocuk, ergen, kadın ve aileye psikolojik destek imkanı sağladı.

İslam İşbirliği Örgütü Suriyeli Mülteciler Krize Müdahale Merkezi Kurucu Başkanlığı,

İslam İşbirliği Örgütü Suriyeli Mülteciler Krize Müdahale Merkezi, Kilis’de Suriyeli mülteci çocuk, ergen, ve ailelere, savaş sonrası ortaya çıkan ağır travmalarda psikolojik destek vermek amacıyla kuruldu. Travmaya maruz kalan mültecilerin kendi dil ve kültürlerine uygun psikolojik hizmet alabilmeleri için Suriyeli psikiyatrist ve psikologlara çeşitli eğitimler verildi. Projede yer alan Suriyeli uzmanların merkezimizdeki faaliyetleri halen düzenli süpervizyon eşliğinde sürmektedir. Proje, çokuluslu bir örgüte yönelik, tamamıyla ülkemiz bilimsel ve mesleki bilgi kaynaklarının kullanıldığı ilk projedir. Bununla beraber, dünyanın farklı bölgelerinde meydana gelen doğal afet, ekonomik krizler ve savaş gibi benzer durumlara öncülük eden, ‘Model Psikolojik Krize Müdahale Merkezi’ olma özelliğine sahiptir.

Pinar Massena
Leap İcra Kurulu Başkani

M.Ü. Ekonomi Bölümü mezunu olan Massena, mesleki kariyerine sigorta sektöründe başlamış ve bu sektörde 7 yıl süre ile farklı sigorta şirketlerinde Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonunda çalışmıştır. 2001-2011 yılları arasında Boyner Holding’in servis, sigorta, turizm ve sağlık alanlarında faaliyet gösteren şirketlerinin kurucusu ve CEO’ su olarak çalışmıştır. BACK-UP ve DR. BACK-UP markalarının yaratılması ve kurulmasına liderlik etmiştir. 2011- 2012 yıllarında Çelebi Holding’de İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.